Фирма ГЕНЧЕВ 6507

Свържи се с фирма ГЕНЧЕВ 6507

търговия с хранителни продукти; продажба на стоки от собствено производство; покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство и доставка на храни и хранителни продукти, кетъринг; търговия на едро и дребно; построяване и управление на верига от ресторанти или други обекти за бързо хранене; покупка на недвижими имоти с цел препродажба, извършване на строежи и подобрения върху тях, управлението им, отдаване под наем; вътрешно и външнотърговска дейност – внос или износ на стоки; хотелиерство и ресторантьорство, както и всички други дейности, незабранени от закона

гр. Габрово, ул. Мазалат 84