Фирма ГЕОДАР 20

Свържи се с фирма ГЕОДАР 20

Търговия с диворастящи гъби и билки. Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; продажба на стоки собствено производство;външно и вътрешно търговска дейност с всички стоки разрешени от закона;бартерни сделки; селскостопанска дейност; комисионна, спедиционна; складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество;валутни сделки;превозна и туристическа дейност;транспортна дейност в страната и чужбина; ресторантьорство и хотелиерство; Обработване на земеделски земи, градинарство и овощарство. Селски и ловен туризъм, както и всяка друга не забранена от закона дейност, след снабдяване със съответният лиценз за тези дейности за които се изисква такъв.

гр. Попово, ул. “Гагарин” 1А

Телефон: 0886662302