Фирма ГЕОРГИ РАДКОВ ЙОТОВ

Свържи се с фирма ГЕОРГИ РАДКОВ ЙОТОВ

ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ, АВТОРЕМОНТЬОРСТВО, АВТОТЕНЕКЕДЖИЙСТВО, ШЛОСЕРО-ЗАВАРЪЧНИ УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТОКИ ЗА БИТА И ПРОМИШЛЕНОСТТА, ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО/БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО/ НА НАШИ И ЧУЖДИ ФИРМИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ МЕРОПРИЯТИЯ И ЕКСКУРЗИИ НА НАШИ И ЧУЖДИ ТУРИСТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ОРГАНИЗИРАНЕ НА УВЕСЕЛИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И АТРАКЦИОНИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА

с. Телиш, ул. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 93

Телефон: 0878717651