Фирма ГЕОРГИЕВ МОБАЙЛ

Свържи се с фирма ГЕОРГИЕВ МОБАЙЛ

дейности и услуги в областта на телекомуникациите; външно и вътрешнотърговска дейност; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни; продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; внос и износ на стоки, както и всяка друга незабранена от закона дейност.

гр. Пловдив, ул. Освобождение 33