Фирма Георгиева -62

Свържи се с фирма Георгиева -62

КУРИЕРСКИ УСЛУГИ, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, ТЪРГОВИЯ НА СТОКИ И ВЪНШНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВСИЧКИ ФОРМИ И ВИДОВЕ, ДИЗАЙН, ПРОИЗВОДСТВО И ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, В ТОВА ЧИСЛО НА ТЪРГ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, АУДИО – ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА И ТЕХНИКИ, ПРОИЗВОДСТВО НА МЕДИЙНИ ПРОДУКТИ ВСЯКАКЪВ ВИД МЕРОПРИЯТИЯ
СПЕДИЦИОННИ, СКЛАДОВИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ /СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА СЪОТВЕТЕН ЛИЦЕНЗ/, ТЪРГОВИЯ С АКЦИЗНИ СТОКИ BKЛ. АЛКОХОЛ И ЦИГАРИ /СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА ЛИЦЕНЗ/, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, КАФЕ-АПЕРАТИВ, ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ, ЕКСПОРТ, ИМПОРТ И РЕЕКСПОРТ НА СТОКИ. БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, УПРАВЛЕНСКИ И МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ; СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ; СДЕЛКИ С ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ В РАМКИТЕ НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

гр. Перник, ул. Граово 42