Фирма ГЕОСОЛАРИС.БГ

Свържи се с фирма ГЕОСОЛАРИС.БГ

монтаж на структура и конструкция за соларни панели и електрическо захранване,произведено от тях , международен и вътрешен превоз на товари и пътници, спедиционни, спедиторски, логистични и превозни сделки, продажба на стоки от собствено или чуждо производство, търговско представителство и посредничество, комисионни и складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижим имоти с цел продажба, сервизна и ремонтна дейност, лизинг, отдаване и преотдаване под наем на собствени и наети активи, както и всякаква друга дейност, не забранена от закона.

гр. Петрич, ул. 28-ми октомври 5