Фирма Геозенит

Свържи се с фирма Геозенит

Геодезия, картография, земеустройство, кадастър, проектантски дейности, изработване на кадастрални карти, кадастрални планове и други материали, свързани с прилагане на законовите норми по устройство на територията, консултантска дейност; Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговия с хранителни продукти на едро и на дребно; производство на стоки с цел продажба; извършване на автомонтьорски услуги; продажба на авточасти и автокозметика; покупка на моторни превозни средства с цел препродажба; производство, изкупуване, преработка и търговия на селскостопанска продукция—растителна и животинска, цветя, цветни есенций, подправки; търговско представителство и посредничество, агентство и търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; внос-износ, реекспорт, бартерни и обменни операции; сделки с интелектуална собственост; вътрешен и международен туризъм; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем; строително-монтажни дейности; счетоводни услуги; експлоатация на заведения за бързо хранене; кафе-аперитиви и сладкарници; рекламни, информационни, програмни, импресарски, консултански услуги; отдаване на недвижими имоти под наем, предоставяне на туристически и туроператорски услуги, както и всяка друга стопанска дейност която не е забранена със закон или подзаконов нормативен акт.

гр. Добринище, ул. ул. Търговска 46А