Фирма ГЕРГАНА ВЕЦОВА – ГЕРИ

Свържи се с фирма ГЕРГАНА ВЕЦОВА – ГЕРИ

Търговска дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, предоставяне на маникюр, педикюр, фризьорски и козметични услуги, комисионни, спедиционни и превозни сделки, включително превоз на пътници и товари в страната и чужбина, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски и туристически сделки, включително международен туризъм, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строително-предприемаческа дейност, лизинг/ без финансов лизинг/, външно-икономическа и външно-търговска дейност и всяка друга дейност, незабранена със закон и/или дейности, за които се изисква съответна лицензия, която дейност се упражнява след получаване на тази лицензия

гр. Благоевград, ул. УЛ. ЧЕРНА РЕКА 103