Фирма ГИБИС

Свържи се с фирма ГИБИС

Строителство; строително-монтажна и ремонтна дейност; покупко-продажба, замяна, отдаване под наем на недвижими имоти; търговско представителство и посредничество; внос и износ и всички други дейности или услуги, които не са забранени от законите на Р. България.