Фирма ГИЛЕРА

Свържи се с фирма ГИЛЕРА

Компютърни, информационни, програмни и други консултантски услуги, анализиране, проектиране и разработване на ИТ и бизнес решения, разработка, производство и търговия със софтуерни продукти, внедряване и съпътстващи обучения. Инженерингова дейност, интерактивни технологии и информационни технологии, маркетинг и рекламна дейност, търговска дейност – внос и износ, онлайн търговия, представителство, агентство, както и с всяка друга дейност; за която няма изрична законова забрана.

гр. Карнобат, ул. Господин Нанев 8