Фирма ГИПЕРИОН ФИНАНС

Свържи се с фирма ГИПЕРИОН ФИНАНС

РЕКЛАМНА, МАРКЕТИНГОВА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ИЗЛОЖБИ И СЪЗДАВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНИ МАТЕРИАЛИ, ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, СЪЗДАВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕРНИ СИСТЕМИ И ОНЛАЙН ПЛАТФОРМИ, РЕКЛАМИ В ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ; ЛОГИСТИКА, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ДРУГА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА НА ЕДРО И ДРЕБНО, ТЪРГОВРСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНСТВО, КОМИСИОННИ СДЕЛКИ, ПОКУПКА НА АВТОМОБИЛИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЛИЗИНГ; МАРКЕТИНГОВО ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ВНОС, ИЗНОС, И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

гр. София, ул. бул.Княгиня Мария Луиза 9-11