Фирма ГИВ ЕНЕРДЖИ

Свържи се с фирма ГИВ ЕНЕРДЖИ

Предоставяне на консултантски и посреднически услуги, проектиране, доставка, строителство, управление, експлоатация и поддръжка на системи за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (включително системи за собствено потребление), придобиване, продажба и дистрибуция на оборудване, използвано при изграждането и функционирането на електроцентрали, както и други приложения и съоръжения, базирани на електричество, произведено от възобновяема енергия, придобиване, решения свързани с енергийната ефективност, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на Република България.

с. Търнава, ул. ул. П.Р.СЛАВЕЙКОВ 3