Фирма Глобъл Пърформанс Инвестмънтс България

Свържи се с фирма Глобъл Пърформанс Инвестмънтс България

Придобиване, управление и продажба на недвижими имоти; извършване на инвестиции в недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем; участие в проекти и предоставяне на консултантски и посреднически услуги в сферата на недвижимите имоти, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

гр. София, ул. Твърдишки проход 23