Фирма ГЛОБЪЛ ПЛАЙУД

Свържи се с фирма ГЛОБЪЛ ПЛАЙУД

Вътрешно – и външнотърговска дейност, бартерни и комисионни сделки, посредническа и маркетингова дейност, консултантска дейност и услуги, реекспорт, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица и посредничество, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; услуги по покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; жилищно строителство, строително-монтажни работи, монтажна и проектантска дейност; .сделки с наемане на машини; производство на стоки с цел продажба; услуги в областта на бита, промишлеността и селското стопанство; транспортна дейност -товарни превози в страната и чужбина, таксиметрова дейност; складова, селскостопанска и сервизна дейност; хотелиерска, туристическа и ресторантьорска дейност; търговска дейност в страната и чужбина, външноикономическа дейност; сделки с интелектуалната собственост като за дейностите за които се изискват разрешителни и лицензи – след получаването им.

гр. Варна, ул. БУЛ. ОСМИ ПРИМОРСНИ ПОЛК 54

Телефон: 052 / 30 56 51