Фирма ГЛОБАЛ ТЕХ ЕНД КОНСУЛТИНГ

Свържи се с фирма ГЛОБАЛ ТЕХ ЕНД КОНСУЛТИНГ

Разработка на софтуер, интернет приложения, посредничество и агентство в страната и чужбина, в това число по сделки за продажба на софтуерни продукти, уеб проекти и процесите на внедряване на софтуерни продукти, маркетинг, интернет реклама, уеб решения и оптимизация, вграждане на програмни продукти, както и всяка друга незабранена от закона дейност

гр. София, ул. Княгиня Мария Луиза 9-11