Фирма ГМА ИНВЕСТ

Свържи се с фирма ГМА ИНВЕСТ

РЕКЛАМНА И МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ, ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ, МЕЖДУНАРОДНА ТРАНСПОРТНА, ПРЕВОДАЧЕСКА И СПЕДИЦИОННА ДЕЙНОСТ, ИНВЕСТИТОРСКА, СТРОИТЕЛНА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТАКСИМЕТРОВА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА, И ЧУЖБИНА. МЕНИДЖЕРСКА, ИНЖЕНЕРИНГОВА, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КАКТО И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ДЕЙНОСТИ, СДЕЛКИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.