Фирма ГНАЙС 2018 – АТАНАС КЬОСЕВ

Свържи се с фирма ГНАЙС 2018 – АТАНАС КЬОСЕВ

Търговия с камъни и строителни материали; Разработване и тестване на софтуерни решения и продукти; Консултантски услуги в областта на компютърните системи; Управление на софтуерни проекти;
Извършване на консултантска дейност в сферата на информационните технологии и рограмни продукти;
Всяка друга незабранена от закона дейност;