Фирма ГОЛД ЛЕНД 63

Свържи се с фирма ГОЛД ЛЕНД 63

покупко-продажба на земеделски земи, обработка на земеделски земи, сключване на договори за наем и аренда на земеделски земи; транспортна и превозна дейност; консултантски услуги; търговия със семена, торове, препарати и зърно (след придобиване на съответните лицензи); покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; менителници, записи на заповед и чекове; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; ресторантьорство; покупка, строеж, ремонт или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им или отдаването им под наем; маркетингова дейност; лизингови сделки, международен транспорт, външнотърговска дейност, вътрешна и международна търговия с плодове, зеленчуци, полуфабрикати и друга селскостопанска продукция; разкриване и търговска експлоатация на магазини и складова мрежа.

гр. Шумен, ул. ул. “Климент Охридски” 8