Фирма ГОЛДЪН ФЛЕЙК

Свържи се с фирма ГОЛДЪН ФЛЕЙК

покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска и тур агентска дейност, предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм, организиране на екскурзии в страната и чужбина, изграждане, разработване и отдаване под наем, строителна и инженерингова дейност, внос и износ на стоки, търговско представителство и посредничество, както и всякакви други дейности и услуги, с изключение на изрично забранените от закон.

с. Българево, ул. ул.Двадесет и трета 4