Фирма ГРЕЙСКЕЙЛ АРХИТЕКТИ

Свържи се с фирма ГРЕЙСКЕЙЛ АРХИТЕКТИ

ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЕКТАНТСКИ, КОНСУЛТАНТСКИ И ЕКСПЕРТНИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА АРХИТЕКТУРАТА, ГРАДОУСТРОЙСТВОТО, ТЕРИТОРИАЛНОТО И ЛАНДШАФТНОТО УСТРОЙСТВО, ДИЗАЙН И ИНТЕРИОР, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗВИТИЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ИЗДАТЕЛСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ДРУГИ СДЕЛКИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

гр. София, ул. ЧЕРНИ ВРЪХ 61

Телефон: +359 897 873 874