Фирма ГРЕЙТ ЛОРД КОНСУЛТИНГ

Свържи се с фирма ГРЕЙТ ЛОРД КОНСУЛТИНГ

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ, КАКТО НА ЖИВО, ТАКА И ОНЛАЙН; КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРИДОБИВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ПАТЕНТИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, ЧИЕТО ИЗВЪРШВАНЕ НЕ Е ЗАБРАНЕНО ОТ ЗАКОНА.

гр. София, ул. бул Братя Бъкстон 55