Фирма ГРИЙН ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ

Свържи се с фирма ГРИЙН ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ

ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ ОТ ФОТОВОЛТАИЦИ И ДРУГИ ВЕИ; ПРОИЗВОДСТВО И ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ НЕ ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.

гр. Велико Търново, ул. Тодор Балина 9Б