Фирма Грийн Лайф Гардънс

Свържи се с фирма Грийн Лайф Гардънс

Услуги в областта на хигиената и екологията, почистване на административни, производствени, търговски сгради и домове и площи около тях, строителни услуги, извършване на строителни и строителни – монтажни дейности, реконструкция и ремонт сгради, вътрешно електричество, ВиК, ОВ – инсталации, транспортна дейност в страната и чужбина, търговия на дребно и едро, разкриване и експлоатация на хотелски, търговски, туристически обекти и заведения за обществено хранене, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, търговско представителство, посредничество и агентство, производство и продажба на стоки за битово потребление, производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска и животинска продукция, добив, преработка и продажба на дървен материал, продажба на всякакви строителни материали, монтажни дейности, складова дейност, търговско представителство (без процесуално), оказионна и комисионна търговия, както и всички други дейности, разрешени от закона и съгласно изискванията на действащото законодателство.

гр. Неделино, ул. ул. Петко Р.Славейков 4