Фирма ГРИЙН ЛАЙФ ПРОПЪРТИ- 2222

Свържи се с фирма ГРИЙН ЛАЙФ ПРОПЪРТИ- 2222

посредничество при продажба на недвижими имоти, покупка и продажба на недвижими имоти, отдаване поднаем на недвижими имоти, търговия и монтаж на соларни централи и компоненти за тях,производство на електроенергия от фотоволтаични централи, производство и дистрибуция на вино и винени сокове от винени сортове грозде, производство на земеделска продукция; извършване в страната и чужбина на търговска дейност на едро и дребно; шивашко производство; покупка и продажба на стоки от текстилни изделия; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; внос; износ; реекспорт; рекламна дейност; лизингова дейност; търговско представителство; посредничество и агентска дейност; покупка,строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; посредничество при сделки с недвижими имоти; управление на недвижими имоти; комисионни,спедиционни, превозни, лицензионни и складови сделки; хотелиерство и ресторантьорство; производство на стоки и услуги; импресарска дейност; консултански услуги; туроператорска дейност; туристическа агентска дейност и предоставяне на допълнителни туристически услуги; сделки с интелектуална собственост; сервизна,строителна и предприемаческа дейност; икономически и административни услуги; провеждане на обучение,квалификация и преквалификация на кадри след придобиване на съответен лиценз, както и всички останали незабранени от закона дейности.

гр. Пловдив, ул. Съединение 41