Фирма ГРОУ АГРО ТРЕЙД

Свържи се с фирма ГРОУ АГРО ТРЕЙД

ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ И УСЛУГИ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ПОКУПКА НА СТОКИ И УСЛУГИ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, АВТОРЕМОНТНА, АВТОМОНТЬОРСКА И ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО ЧРЕЗ ПОРЪЧКА ПО ПОЩА, ТЕЛЕФОН ИЛИ ИНТЕРНЕТ; ТУРИСТИЧЕСКИ И АГЕНТСКИ УСЛУГИ; ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА И ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; СТРОИТЕЛНА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ; СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ,- ПОКУПКА, СТРОЕЖ, ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ, ПОПРАВКА И РЕМОНТ НА КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

гр. Шумен, ул. УЛ.НЕОФИТ РИЛСКИ 6