Фирма ГРУП БГ Н

Свържи се с фирма ГРУП БГ Н

Търговия на едро и дребно, вътрешна търговия с всякакъв вид стоки, външно търговска дейност, търговско представителство и посредничество, покупки на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, продажба на стоки собствено производство, транспортни услуги, разносна дейност, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки с интелектуална собственост, производство и реализация на селскостопанска продукция, хотелиерски, туристически, информационни, програмни, импресарски, строителна дейност, научни изследвания, внедряване, проучване и проектиране в сферата на териториалното устройство, градоустройството, жилищни сгради, обекти на общественото обслужване, промишлени и селскостопански сгради, инженерна инфраструктура, пречиствателни станции за питейни, битови и промишлени отпадъчни води, транспортно комуникационни обекти, благоустройство, геодезически работи и озеленяване, покупка, строеж или обзавеждане /вътрешен дизайн/ на недвижими имоти с цел продажба, строителен мениджмънт, инвестиране и изграждане на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, сделки с недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, интериорно и екстериорно озеленяване на недвижими имоти, обслужване и управление на недвижима собственост и други услуги, а също така и извършването на всяка друга търговска сделка или дейност, която не е забранена със закон, а когато се изисква лиценз или разрешителен режим – след издаване на съответния лиценз или съответното разрешение

гр. Стара Загора, ул. ул. Кольо Ганчев 147