Фирма Групова практика за здравни грижи – КИНЕЗИ 2

Свържи се с фирма Групова практика за здравни грижи – КИНЕЗИ 2

Предоставяне и събиране на здравна информация, предоставяне на медицински и здравни грижи; осъществяване на манипулации; промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите, рехабилитация, предвидените дейности в раздел VII от Наредба № 1 от 08.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно, извършване на търговски сделки само за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

гр. Стара Загора, ул. Цар Калоян 18