Фирма ГУД КЕПТЪН

Свържи се с фирма ГУД КЕПТЪН

Наемане и отдаване под наем на плавателни съдове; агентиране и чартиране на плавателни съдове с цел обучение или за туристически цели; организиране и провеждане на курсове за обучение, квалификация и преквалификация по специална и допълнителна подготовка, с цел придобиване на правоспособност или поддържане на квалификацията; издаване на сертификати за правоспособности; неформално обучение в областта на спорта и активния отдих; туристическа дейност, хотелиерство и ресторантьорство; посредничество и дистрибуторска дейност; маркетинг и рекламна дейност; търговия на едро и дребно, вкл. чрез поръчки по пощата, телефона или интернет; консултантски услуги в областта на информационните технологии; разработване на софтуер и уеб дизайн; услуги свързани с уеб оптимизация

гр. Варна, ул. бул. Осми Приморски полк 115

Телефон: +359895721917

Уебсайт: https://www.goodcaptain.bg