Фирма ГУД МАСТЕР

Свържи се с фирма ГУД МАСТЕР

Пpoучвaнe и проектиране на обекти за промишлено, гражданско, селскостопанско, културно-историческо и хидромелиоративно строителство; посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; външна и вътрешна търговия; инвестиционна, рекламна и маркетингова дейност; инженеринг; сделки с интелектуална собственост; издателска и печатарска дейност; ресторантьорство и хотелиерство; транспортна дейност в страната и чужбина; всички други дейности и услуги, незабранени със Закон.

гр. Велико Търново, ул. ул. „Калоян“ 18