Фирма Х енд С

Свържи се с фирма Х енд С

покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, ресторантьорски, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, авторемонтни, и други услуги, строителство, строително довършителни работи, ремонт, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба, козметични и масажни услуги, спедиторски услуги, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови и превозни, валутни и складови сделки, туристически, рекламни, информационни услуги, логистична, спедиторска и транспортна дейност в страната и чужбина по суша и вода, внос, износ и реекспорт, както и всички други услуги и производства, незабранени от закона.

гр. Поморие, ул. ул.“Манастирска“ 43