Фирма ХЪБАЛЛ

Свържи се с фирма ХЪБАЛЛ

Търговия на едро и дребно он-лайн. Управление и менажиране на интернет магазини и дистанционна търговия със стоки за бита, козметика, дрехи и други; консултантски и посреднически услуги; учредяване на авторски права; менажиране и продуциране на културни изяви; маркетингови проучвания в страната и чужбина; културно-образователни дейности и мероприятия; търговия на едро и дребно; внос и износ на стоки; търговско представителство и комисионерство, както и всяка друга търговска дейност незабранена от закона.

гр. Пловдив, ул. Орфей 15