Фирма ХАДЕС ТРАНС

Свържи се с фирма ХАДЕС ТРАНС

Транспортни услуги, спедиторски услуги, производство и търговия с хранителни и нехранителни стоки, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален вид, обработен или преработен вид, рекламна дейност и проучване на пазари и други дейности незабранени със закон.

гр. Троян, ул. Пряспа 41