Фирма ХАНДЛЕЙ БЪЛГАРИЯ

Свържи се с фирма ХАНДЛЕЙ БЪЛГАРИЯ

Придобиване, управление, преструктуриране и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на недвижими имоти или проекти, свързани с развитието на недвижими имоти, учредяване и управление на дъщерни дружества, финансиране на дружества, в които дружеството участва, търговско посредничество и представителство, покупка, продажба, отдаване под наем и замяна на недвижими имоти, бизнес консултиране, както и всяка друга дейност, незабранена със закон

гр. София, ул. Оборище 5