Фирма Хари 21

Свържи се с фирма Хари 21

Производство на хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия, търговия със същите, включително в собствени фирмени магазини, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, включително осъществяване на разносна търговия, както и всяка незабранена от закона дейност.

с. Черногорово, ул. ул. Аида 3