Фирма Хати Ем

Свържи се с фирма Хати Ем

Търговия на дребно и едро с плодове и зеленчуци, търговско посредничество и търговия с всякакъв вид стоки в страната и чужбина, с изключение на забранените от закона; оказионна и комисионна търговия; строителство, ремонт, покупка или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; ресторантьорство; бартерни сделки в страната и чужбина; производство на строителна, промишлена и друг вид продукция; покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; комисионни, спедиционнни и превозни сделки; наемане и обработка на земеделска земя, производство и търговия със селскостопанска продукция – животинска и растителна и всяка друга дейност по смисъла на чл. 1, ал. 1 от Търговския закон, незабранена със закон.

с. Бели Лом, ул. ул. БАЙКАЛ 2