Фирма Хаус Експертс

Свържи се с фирма Хаус Експертс

Строителство и СМР: Сградостроителство; Транспортно строителство; Хидростроителство; Жилищно и/или промишленно строителство; Строителство в селското стопанство; Транспортно строителство; Екологично и Био-климатично строителство; Зелено строителство. Поддръжка и почистване на жилища, търговия със строителни материали. Търговско представителство и посредничество. Маркетинг и мениджмънт на строителни дейности и услуги. Спедиционна, комисионна, складова, транспортна и лизингова дейност в страната и чужбина. Отдаване под наем на движими вещи и недвижими имоти; покупка и обзавеждане на недвижими имоти и комплексни обекти с цел продажба, както и други дейности които подпомагат или допълват основния предмет на дейност и не противоречат на Българското законодателство.