Фирма Хаус Проект

Свържи се с фирма Хаус Проект

Проектиране, архитектура, строителство на всички видове обекти – жилищни, промишлени, търговски, на инфраструктурата и други, външно и вътрешно обзавеждане, дизайн, ремонтна дейност, предприемачество, в т.ч и строително-инвестиционна дейност, инженерингова дейност, озеленяване, сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях, наеми, посредничество, представителство, агентство, комисионерство, търговия /вътрешна и външна/, включително търговия със строителни материали, предоставяне на услуги на управление на недвижими имоти, финансово-икономическа дейност, взаимообързани сделки и операции, всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

гр. Пловдив, ул. 6-ти Септември 104