Фирма ХЕЛЕНИК ФОС

Свържи се с фирма ХЕЛЕНИК ФОС

Обща търговия; внос, износ, търговия на едро и дребно с храни, селскостопански суровини, стоки, машини оборудване, амбалажни материали и др; търговско посредничество и представителство; вътрешна и външна търговия, маркетинг услуги и всякакви други услуги; пазарни проучвания; инженерингова дейност; сделки с интелектуална собственост, както и всякаква друга дейност, която не е забранена от българското законодателство.

гр. София, ул. бул. Джеймс Баучер 103