Фирма Хелиос Енерджи Инвест

Свържи се с фирма Хелиос Енерджи Инвест

изграждане и експлоатация на соларни паркове, инсталиране, експлоатация и поддръжка на фотоволтаични инсталации, търговия в страната и чужбина, търговско представителство, посредничество, консултантска и маркетингова дейност, сделки в областта на интелектуалната собственост, реклама, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на Република България.

гр. София, ул. Аксаков 11А