Фирма ХЕРА МАРКЕТ

Свържи се с фирма ХЕРА МАРКЕТ

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО; ПОКУПКА НА СТОКИ И ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД. КОМИСИОННА, КОНСИГНАЦИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ. ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА С ПРОМИШЛЕНИ И НЕПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, СТОКИ ЗА БИТА.
КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА, СЛЕД СНАБДЯВАНЕ СЪС СЪОТВЕТНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ, КОГАТО СА НЕОБХОДИМИ.

с. Брестово, ул. ул. МОЯНОВСКА 2

Телефон: 0877884519