Фирма ХЕРМЕС МЕДИЯ ГРУП

Свържи се с фирма ХЕРМЕС МЕДИЯ ГРУП

СЪЗДАВАНЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ, ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРЕДАВАНИЯ, РЕПОРТАЖИ, ИНФОРМАЦИИ В ПЕЧАТНИ И ИНТЕРНЕТ ИЗДАНИЯ, ПРОДУЦЕНТСКА, ИЗДАТЕЛСКА, РЕКЛАМНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ, ОБСЛУЖВАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА АУДИО- ВИЗУАЛНИ ПРОДУКТИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.

гр. Русе, ул. бул. Придунавски 20