Фирма ХИДРО ДРИЛИНГ ГРУП

Свържи се с фирма ХИДРО ДРИЛИНГ ГРУП

СОНДИРАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА СОНДАЖНИ КЛАДЕНЦИ, ХИДРО И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ПОКУПКИ НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВЕНА, СПЕДИТОРСКА И ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ВСИЧКИ ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.