Фирма ХИМ ТРУК ГРУП

Свържи се с фирма ХИМ ТРУК ГРУП

Ремонт и сервиз на автомобили, камиони; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки, търговия с потребителски стоки, търговия с хранителни и промишлени стоки, внос и износ на разрешени от закона стоки; управление и експлоатация на питейни заведения, заведения за обществено хранене, производство, маркетинг, търговско представителство, посредничество, консултантски услуги, транспортни услуги, таксиметрови услуги, компютърни услуги, туристическа, рекламна, информационна или предоставяне на други подобни услуги, разрешени от закона, спедиционна, складова, бартерни сделки, сделки с недвижими имоти, производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция, отдаване под наем на автомобили, покупко- продажба и ремонт на автомобили, внос и износ на резервни части за автомобили, автомивка, внос, износ, строителна дейност в страната и чужбина, търговия със строителни материали, строителни и ремонтни дейности, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон, след снабдяване с лиценз, ако това е необходимо.