Фирма ХИМДЕНТ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ

Свържи се с фирма ХИМДЕНТ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ

Осъществяване на първична помощ по дентална медицина, диагностика, физиотерапия, рентгенография, рентгенология, предписване на лекарства, лабораторни и други видове изследвания и манипулации, лечение, профилактика, консултации, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ.

гр. Ямбол, ул. “Пети януари” 26