Фирма ХИРОН 2021

Свържи се с фирма ХИРОН 2021

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ДЮНЕРИ, ЗАКУСКИ, ТЕСТЕНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ ИМПРЕСАРСКИ, КОНСУЛТАНТСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖИЛИЩНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ХОТЕЛСКИ СГРАДИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

гр. Пловдив, ул. местност Остромила – 5 10А