Фирма ХИСА 3106

Свържи се с фирма ХИСА 3106

Търговска дейност; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; извършване на вносно-износна външнотърговска дейност; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки, лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг, както и всяка друга дейност и предоставяне на услуги, които не са забранени със закон.” Дейността на дружеството ще се осъществява в страната, чужбина и в свободните безмитни зони.

гр. Смолян, ул. Кольо Фичето 6