Фирма ХОСПИС СВЕТА АННА

Свържи се с фирма ХОСПИС СВЕТА АННА

Хоспис – лечебно заведение по Закона за лечебните заведения, в което медицински и други специалисти осъществяват палиативни грижи за терминално болни пациенти; предоставяне на социални услуги при условията и по реда на Зкона за социално подпомагане, както и осъществяване на всякакви медико-социални дейности, свързани с обслужване на пациенти.

с. Лъка, ул. ул.„Стара Планина“ 36