Фирма ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ.БГ

Свържи се с фирма ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ.БГ

Консултантска дейност по стопанско и друго управление; управление на хотели; хотелиерство и ресторантъорство; туроператорска и турагентска дейност; търговско представителство и посредничество; транспортна и спедиторска дейност; разработка на програмни продукти; рекламна и информационна дейност; сделки с обекти на интелектуалната собственост; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всяка друга дейност, която не е забранена от закона, като ако за извършването на определена дейност е необходимо разрешение или лиценз, то тя ще се извършва след получаването му.

гр. София, ул. „Проф. Д-р Иван Странски“ 3Б