Фирма ХОУМ АДВАЙС

Свържи се с фирма ХОУМ АДВАЙС

ПОДДЪРЖАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ И ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ, НА ДВОРНИ ПЛОЩИ И ГРАДИНИ, ПАРКОВИ ПРОСТРАНСТВА И АЛЕИТЕ В ТЯХ, УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИ, КОНСУЛТАЦИИ ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ, УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, РЕМОНТ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ОХРАНА, МОНТАЖ И ПОДДРЪЖКА НА УРЕДИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОПЛИННИ, ЕНЕРГИЙНИ И ДРУГИ РАЗХОДИ, ТОПЛОМЕРИ, ВОДОМЕРИ И ДРУГИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ СДЕЛКИ, РЕКЛАМНИ УСЛУГИ И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА ЧИЕТО УПРАЖНЯВАНЕ СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШИТЕЛНО ИЛИ ЛИЦЕНЗ, ЩЕ БЪДАТ УПРАЖНЯВАНИ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ.

гр. София, ул. ул. КАЛИМАНЦИ 35

Телефон: 0897 757 948