Фирма ХОУМ МАРКЕТ ГРУП

Свържи се с фирма ХОУМ МАРКЕТ ГРУП

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ПАКЕТИРАНИ СТОКИ, ТЪРГОВИЯ С ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, KOMИCИOHHИ CДEЛKИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОНСУЛТАНТСКИ, РЕКЛАМНИ, ПРОГРАМНИ И ДРУГИ УСЛУГИ, МАРКЕТИНГ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ. ДЕЙНОСТИТЕ ЗА КОИТО Е НЕОБХОДИМ ЛИЦЕНЗ СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ.